Thông tin giỏ hàng của bạn!

Giờ làm việc: 8h00 - 21h30

Basic combo/70.000 VND
Gold combo/100.000VND
Color combo/130.000 VND
Gội đầu massage/50.000VND
Sản phẩm trong giỏ hàng
Giá mua
Số lượng
Giá giảm
Thành tiền
Tổng cộng:
Giảm giá: 0 đ
Thành tiền:
Thanh toán
TIẾP TỤC